دستگاه تونل حرارتی TPA150

این دستگاه برای حرارت دادن به بسته های دوخت شده توسط دستگاه دوخت اتوماتیک TPA40 مورد استفاده قرار میگیرد که دارای درجه تنظیم کننده دما و سرعت حرکت نوار نقاله میباشد. گردش هوای گرم در داخل تونل به طوری صورت میگیرد که به کلیه ابعاد کالا دما به طور یکنواخت تاثیر بگذارد. این دستگاه به طر متوسط توانایی شرینک ۲۰۰۰ بسته در ساعت را دارد

 

:ویژگی ها

مشاهده کاتالوگ دستگاه تونل حرارتی TPA150

فارسی