دستگاه تونل حرارتی TPA50

اين دستگاه برای حرارت دادن به بسته های دوخت شده توسط دستگاه دوخت TP50 مورد استفاده قرار می گيرد که دارای درجه تنظيم کننده هوشمند  دما و سرعت حرکت نوار نقاله می باشد. گردش هوای گرم در داخل تونل به طوری صورت می گيرد که به کليه ابعاد بسته بندی دما به طور يکنواخت تاثير بگذارد. اين دستگاه به طور متوسط توانايی شرينک 900 بسته را در هر ساعت دارد. مشخصات فنی این دستگاه را می توانید در قسمت مشخصات فنی دستگاه های شرینک مشاهده نمایید

 

 

:ویژگی ها

 

⇓ TPA50 مشاهده کاتالوگ دستگاه تونل حرارتی ⇓