دستگاه شرینک کابینی ریل دار TPA55

این دستگاه جهت عمل بسته بندی شرینک مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستگاه سه عمل سیل کردن ( دوخت) فیلم شرینک، حرارت دادن بسته ( جهت عمل شرینک) و انتقال بسته از طریق نوار نقاله به خارج از کابین در یک محل صورت می گیرد که مناسب بسته بندی محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، پلاستیکی، قطعات و … می باشد.
در این دستگاه وجود نوار نقاله باعث می شود سرعت کار ( تعداد بسته در ساعت) نسبت به دستگاه شرینک کابینی TP55 بیشتر گردد زیرا در دستگاهTP55 کالا پس از عمل شرینک باید توسط اپراتور از داخل کابین برداشته شود در صورتی که در این دستگاه توسط نوار نقاله به خارج انتقال داده می شود. این دستگاه حداکثر ۳۵۰ بسته در ساعت می تواند شرینک نماید. مشخصات فنی این دستگاه را می توانید در قسمت مشخصات فنی دستگاه های شرینک مشاهده نمایید

:ویژگی ها

 

⇓  TPA55  مشاهده دستگاه شرینک کابینتی ریل دار ⇓

 

 

فارسی