دستگاه شرينک کابينی ريل دار TPA55

اين دستگاه جهت عمل بسته بندی شرينک مورد استفاده قرار می گيرد. در اين دستگاه سه عمل سيل کردن ( دوخت) فيلم شرينک، حرارت دادن بسته ( جهت عمل شرينک) و انتقال بسته از طريق نوار نقاله به خارج از کابين در يک محل صورت می گيرد که مناسب بسته بندی محصولات غذايی، دارويی، آرايشی، پلاستيکی، قطعات و … می باشد.
در اين دستگاه وجود نوار نقاله باعث می شود سرعت کار ( تعداد بسته در ساعت) نسبت به دستگاه شرينک کابينی TP55 بيشتر گردد زيرا در دستگاهTP55 کالا پس از عمل شرينک بايد توسط اپراتور از داخل کابين برداشته شود در صورتی که در اين دستگاه توسط نوار نقاله به خارج انتقال داده می شود. این دستگاه حداکثر 350 بسته در ساعت می تواند شرینک نماید. مشخصات فنی این دستگاه را می توانید در قسمت مشخصات فنی دستگاه های شرینک مشاهده نمایید

:ویژگی ها

 

⇓  TPA55  مشاهده دستگاه شرینک کابینتی ریل دار ⇓