فیلم استرچ غذایی

استرچ غذايی بهترين محافظ برای مواد غذايی  و بهداشتی است زيرا هوای داخل را به خارج تخليه می کند اما هوای خارج به داخل وارد نمی شود به همين دليل جلوگيری از تعريق و کپک می کند و نيز از نفوذ آلودگی جلوگيری شده و ماندگاری مواد غذايی را بيشتر می نمايد

از ويژگی های فيلم SAN WRAP شفافيت بسيار بالا، چسبندگی بالا، ضد انجماد بودن، ضد بخار و مقاومت بالا را می توان نام برد. محصولات گوشت، مرغ، سبزی، ميوه و قارچ مناسب بسته بندی با استرچ غذايی می باشند. متراژ رول های استرچ غذايی 1000 متری است که در ضخامـت های 16-15-14-13-12-11-10 ميکرون در عرض های 50-45-40-35-30-25 سانتی متر ارائه می گردد. فيلم استرچ SAN WRAP انحصاراً مربوط به شرکت تهران پک می باشد

لازم بذکر است WRAP در لغت به معنی بسته بندی کردن ( پيچيدن) وSTRETCH در لغت به معنی کشيدن می باشد. فيلم استرچ به دو دسته غذايی و صنعتی تقسيم می گردد. استرچ صنعتی: از اين استرچ برای موارد بسته بندی پالت، روکش روی کاغذ ديواری، چرم و الياف پارچه استفاده می گردد. اين فيلم در عرض و ضخامت های مختلف عرضه می گردد