فیلم شرینک پی وی سی (PVC)

فيلم های شرينک پک P.V.C به دو نوع خشک و نرم تقسيم بندی می شوند و در ضخامت های متفاوت از 17 ميکرون تا 50 ميکرون به صورت دو لا يک طرف باز توليد می شود و متراژ رول های اين فيلم به توليدکنندگان بستگی دارد. بطور مثال650 متر، 700متر و 750 متر … در بازار قابل دسترس می باشد. با توجه به متغییر بودن ابعاد کالاها جهت بسته بندی شرينک فيلم های P.V.C نيز در عرض های 70-60-55-50-45-40-35-30-25-20 ارائه می گردد

از اين نوع فيلم بيشتر در محصولات صنعتی از قبيل پلاستيکی، قطعات، الکترونيکی استفاده می شود. در محصولات غذايی آرايشی و داروئی در صورت تماس غير مستقيم کالا با فيلم شرينک P.V.C قابل استفاده خواهد بود

اين نوع فيلم به حرارت محيط بسيار حساس است معمولا در دمای بالای 20 درجه سانتی گراد عمل شرينک در اين فيلم انجام می پذيرد لذا شرايط نگهداری اين نوع فيلم بايد در دمای کمتر از20 درجه صورت پذيرد

استفاده از فيلم شرينک به کالا جلوه خاصی می دهد و ازخرابی و غبار محيطی بر روی کالا جلوگيری می نمايد و باعث ماندگاری بيشتر کالا شده و از آن محافظت می نمايد