دستگاه استرچ دستی STP45
2017-08-02
مشخصات فنی دستگاه های شرينک
2017-08-02

دستگاه های سیل

توضیحات

این نوع دستگاه ها جهت بسته بندی انواع سبزیجات ، میوه ، پروتئین ، زیتون و ترشیجات مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به تنوع ابعاد و تعداد  قالبهای مختلف قابل استفاده در کارخانه ها ، فروشگاه ها و منازل می باشد و کارکردن با این نوع دستگاه ها بسیار ساده می باشد