تهران پک | صنعت بسته بندی

09129401127-درخواست آنلاین

شبکه های اجتماعی تهران پک

روزی حرف اول را میزدیم ، امروز حرف آخر را

TPA100-JPG – Copy
 
 

جهت استفاده : کارخانه های صنعتی ، غذایی ، دارویی 〈مخصوص کارتن〉