بسته بندی,استرچ,شرینک,وکیوم,پلی الفین,پی وی سی,محافظ غذا,پلی الفین pof,پی وی سی pvc,فیلم,تونل حرارتی

بسته بندی(پک)محصولات|شرینک|وکیوم

شرکت تهران پک صنعت بسته بندی محصولات و ماشین بسته بندی شرینک، وکیوم، دوخت، استرچ، تونل حرارتی و فیلم شرینگ پلی الفین pof و پی وی سی pvc فعالیت دارد.

بسته بندی,استرچ,شرینک,وکیوم,پلی الفین,پی وی سی,محافظ غذا,پلی الفین pof,پی وی سی pvc,فیلم,تونل حرارتی

محصولات و ماشینهای بسته بندی