شرکت تهران پک مفتخر به عضویت در سازمان جهانی بسته بندی عضو در سازمان بسته بندی جهانی wpo میباشد